KASIM HİLMİ UTKU ÖDÜLÜ

KHU Odulu Poster con.indd

2015 YILI KASIM HİLMİ UTKU BİLİMSEL DESTEK ÖDÜLÜ 24 – 27 KASIM 2015 TARİHLERİNDE NOVO HAMBURGO RS BREZİLYA’DA DÜZENLENECEK OLAN XXXIII. IULTCS KONGRESİNDE SAHİBİNİ BULACAK.

2007 yılından bu yana DETEK (Deri Teknologları, Teknisyenleri ve Kimyacıları Derneği) tarafından, firmamızın kurucusu Sayın Kasım Hilmi Utku’nun anısına verilmekte olan ödül, deri sanayinde bilimsel araştırmaları desteklemeyi ve teşfik etmeyi amaçlamaktadır.

2015 Yılı Kasım Hilmi Utku Bilimsel Destek ödülü 2015 yılında XXXIII. IULTCS Kongresinde sunulmaya değer bulunmuş bildiriler arasından seçilecek bir çalışmaya verilecektir. DETEK Yönetim Kurulu Başkanı ve altı Yönetim Kurulu Üyesi tarafından seçilecek olan çalışma, kongre tarihinden 2 ay önce duyurulacaktır.

Katılmak isteyen araştırmacılar; “www.detek.org.tr” adresinden başvuru formuna ulaşabilirler.

ÖDÜL HAKKINDA

Yurt dışı kongrelere katılımı tesvik amaçlı olan bu ödül, kongre katılım ücreti ve kongre çerçevesindeki sosyal faliyetlere (aksam yemekleri, gala yemegi v.s) ulaşım ve kongre süresince konaklama masrafları, bunlara ek olarak günlük harcırahı da kapsamaktadır.

KATILIM KOŞULLARI:

1. Aday, kongrede bildiri sunmak için kabul edilmiş olmalıdır.
2. Aday, bildiriyi sunacak kişi olmalı ve sunulacak olan eserin özetinin katılmak istenen kongreye gönderildiğine veya kabul edildiğine ilişkin belgeyi sunmalıdır. Bildiride birden fazla isim var ise, diğer araştırıcılar tarafından adayın başvurusunu onaylayan imzalı bir belge eklenmelidir.
3. Gönderilen eserin daha önce hiçbir yerde yayımlanmış ya da yayımlanması için gönderilmiş olmamalıdır.
4. Kongre tarihinden en geç 3 ay önce, çalışmanın orijinal metni ile müracaat formu DETEK sekretaryasına teslim edilmelidir.

ADAYIN SEÇİLME KOŞULLARI:
1. Sunumu yapılacak olan araştırma, yazar(lar)ın orijinal çalışması olmalıdır.
2. Yeni teknoloji ürünü olmalıdır.
3. Deri sanayinde uygulanabilir pratikliliği içermelidir.
4. Eserde yer alan doküman, şekiller v.s. diğer şahısların telif haklarını ihlal etmemiş olmalıdır.

BAŞVURU FORMU: Adaylar başvuru formunu “http://www.detek.org.tr/oduller” linkinden indirebilirler.

Eserlerin değerlendirilmesi DETEK Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulunca seçilen 6 üye tarafından yapılacaktır. Sonuç DETEK web sitesinde kongre tarihinden 2 ay önce ilan edilecektir.

Ödül kazanan eserin yazar(lar)ı bu çalışmayı bir dergide yayımlarken bu ödül ile desteklendiğini bildirmeyi taahhüt etmelidir.

 

KASIM HİLMİ UTKU Bilimsel Destek Ödülü 2011 yılında: ”THE EFFECT of NANO POLYSITOXANES on the PERMANENCE of FEEL TOUCH of FINISHED LEATHERS” konulu çalışması ile Sn. Gökhan ZENGİN‘ e verilmiştir.

KASIM HİLMİ UTKU Bilimsel Destek Ödülü 2009 yılında: AN INVESTIGATION ON THE LEATHERS USED NATURAL FAT EMULSION IN FATLIQUORING PROCESS.“ konulu çalışması ile Sn. Gökhan ZENGİN‘ e verilmiştir.

KASIM HİLMİ UTKU Bilimsel Destek Ödülü ilk olarak 2007 yılında: ELIMINATION OF FREE FORMALDEHYDE IN LEATHER by Vinca rosea AND Camellia sinensis EXTRACTS“ konulu çalışması ile Sn. Eser Eke BAYRAMOĞLU ‘na verilmiştir.