İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Debağ Kimya;

• Başta çalışanlarımız olmak üzere müşteri, tedarikçi ve ziyaretçilerimize sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmayı ve sürekliliğini sağlamayı,

• Sektörle ilgili ulusal ve uluslararası standartlara ve İSG ile ilgili yasal mevzuata, üye kuruluşların kurallarına, şirket yönetmeliklerine ve müşteri şartlarına tam riayet etmeyi,

• Belirlediğimiz “İş Sağlığı ve Güvenliği” amaç ve hedeflerimize ulaşmak ve sürekli geliştirmek için periyodik olarak gözden geçirmeyi,

• Çalışanların “İş Sağlığı ve Güvenliği” bilincinin geliştirilmesi, yerleştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için eğitimler düzenleyip müşterilerimiz, taşeronlarımızı ve tedarikçi ve misafirlerimizi bilgilendirmeyi,

• “İş Sağlığı ve Güvenliği” politikamızı çalışanlarımıza, üçüncü taraflara ve paydaşlarımıza açık tutmayı,

taahhüt ve beyan eder.

Kalite belgelerimiz.