Çevre Politikamız

Debağ Kimya kurulduğu günden itibaren kurucumuz Kasım Hilmi Utku’nun belirlediği ilkeler doğrultusunda; insana, çevreye, ülkesine, yaşadığı dünyaya saygı göstermeyi ve üretim süreçlerini bu ilkeler ışığında geliştirmeyi temel prensiplerinden biri olarak benimsemiştir.

Debağ Kimya’nın otomotiv, döşemelik, ayakkabılık, çantalık, giyim sektörleri için ürettiği kimyasallar; kalite duyarlılığının yanında çevre ve insan sağlığının korunması için duyarlılık gösteren müşterilerimizin de beklentilerine uygun çözümler sunmaktadır.

Debağ Kimya, çalışanlarının çevre duyarlılığını geliştirmek ve üretim süreçlerimizin insan ve çevreye olan etkileri hakkında farkındalıklarını pekiştirmek amacıyla periyodik olarak şirket içi eğitimler düzenlemektedir.

Debağ Kimya;
• Yasalar ile belirlenmiş çevre mevzuatına uymayı ve güncelliği sağlamayı,
• Çevre ile ilgili olanaklı olan her alanda ölçülebilir, sürekli gelişmeyi sağlamayı,
• Kirliliği ve atıkları en aza indirmeyi ve tehlikeli olabilecek atıklarımızın çevresel etkisinin en aza indirerek bertaraf edilmesini sağlamayı,
• Çalışanlarına ve taşeronlarına periyodik ve sürekli olarak eğitimler vermeyi ve eğitimlerde verilen ilkelerin uygulanmasını, teşvik ederek, sağlamayı,
• Çevre ile ilgili belirlediği amaçlarının ve hedeflerinin her yıl gözden geçirilerek ilerlemelerin duyurulmasını sağlamayı,
• Çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
• Kamuoyunun görüş ve eleştirilerine açık bir kalite yönetim sistemi oluşturmayı, taahhüt etmektedir.

Kalite Belgelerimiz